EXKLUZIVNÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST

Krásný rozlehlý komplex hotelu „Střelnice“ nabízí prostor pro naplnění efektních podnikatelských záměrů. Komerčně stěžejní stavbou je rozlehlý třípodlažní objekt hotelu s přilehlými pozemky o celkové výměře 11.525 m2, z toho 2.078 m2 tvoří zastavěná plocha a nádvoří. Stávající vlastník do objektu v průběhu posledních 10 let výrazně investoval a díky tomu lze současný stav označit jako výborný a v podstatě připraven k okamžitému zahájení provozu. Více zde.