Nemáte naspořeno a chcete vlastní bydlení? Zeptali jsme se, jak funguje zástava naší hypoteční specialistky Lucie Musilové.

Pokud uvažujete, že byste jste si pořídili vlastní bydlení, ale pro získání hypotéky nemáte naspořeno dostatek peněz nabízí se řešení zástava jiné nemovitosti. Ta svou hodnotou nahradí požadované vlastní zdroje, tedy úspory.  

 

Co vše to obnáší a jaká jsou rizika či výhody tohoto postupu? Jak zástava funguje?

 

Zástava nemovitosti představuje pro banku pojistku, kterou si zajistí získání své pohledávky zpět. Když například banka půjčí klientovi peníze, vystavuje se tím riziku, že o ně přijde. Aby toto riziko eliminovala, požaduje po klientovi ručení nemovitostí. Kdyby nastala situace, že klient přestane platit a  neřeší situaci sám (prodej nemovitostí, odklad splátek) může banka nemovitost prodat a získat zpět půjčené peníze. Částku, kterou prodejem získá navíc musí dlužníkovi vrátit.

 

Ze zástavy nemovitosti nemusíte mít strach

Při vyslovení zástava nemovitosti se většině z nás vybaví  ztráta milovaného  rodinného majetku, která nám po dobu splácení hypotéky může hrozit. Dnešní hypotéky se zástavou nemovitosti však nejsou tak drastické a fungují trochu jinak. V prvé řadě jako zástavu nejčastěji využíváte nemovitost, kterou máte v plánu zakoupit.

 

 Až v případě, že k výši hypotéky nestačí kupovaná nemovitost, přichází na řadu ručení druhou nemovitostí např. rodičů či přátel. Sepíše se zástavní smlouva, která musí být opatřena podpisem vlastníka a notářsky ověřena. Právě toto je případ, kdy vám k pokrytí nemovitosti nestačí vlastní úspory. 

 

Co když nebudete schopni splácet?

 Těmto problémům je lepší předcházet, ideálním řešením je využít pojištění schopnosti splácet hypotéku. A pokud přesto tento problém nastane, je lepší komunikovat s bankou ihned.  Ani sama banka nemá zájem na tom, aby jste o nemovitost přišli. Banka navrhne možná řešení.

Kterou nemovitost je možné zastavit

Tu nemovitost, která odpovídá hodnotou minimálně 10 nebo 20 % celkové hodnoty hypotéky.

 

K zástavě pak můžete využít některou z těchto nemovitostí:

  • Již zmiňovaná kupovaná nemovitost samotná
  • Jiná nemovitost ve vlastnictví dlužníka (např. dům, byt, chata apod.)
  • Stavební pozemek
  • Rozestavěná nemovitost – musí však být zapsaná v katastru nemovitostí. Pokud se jedná o byt, je třeba, aby nemovitost, ve které se bytová jednotka nachází, byla vlastníkem rozdělena na bytové a nebytové jednotky, které taktéž musí být uvedené v katastru.
  • Nemovitost ve vlastnictví třetí osoby (rodina, známí)

Tato nemovitost nemusí sloužit jako zástava po celou dobu splácení úvěru. V okamžiku, kdy kupovaná nemovitost přejde do vlastnictví kupujícího, může dočasně zastavená nemovitost být vyňata ze zástavního práva. Je pro to však třeba souhlas banky, která úvěr poskytuje. Pro využití této možnosti je nutná dohoda mezi majitelem nemovitosti a žadatelem o hypotéku.

 

A rovněž důležitou informací je, že v okamžiku, kdy máte splacenou celou hypotéku nebo 10 či 20 % z hodnoty nemovitosti, můžete banku požádat a vyvázání zástavního práva.